Bar Mitzvá / Bat Mitzvá

Als u droomt van deelname aan een bar mitswa ceremonie of bat mitswa symboliseert het nieuwe begin en stap in de wereld van volwassenheid. De droom voorspelt dat je geen kind meer bent, nu ben je verantwoordelijk voor al je acties. Deze droom toont ook de plichten, verplichtingen, morele ethiek en suspensis.