Balkon

Als je het balkon in een droom ziet, betekent die droom geluk in de dingen waarvan je dacht dat het niet goed gaat.