Organist

In de droom van het zien van een organist, wanneer je droomt, is het merkwaardig teken van je droom. Dit teken geeft discipline, harmonie en een hoger spiritueel vlak aan. De droom geeft ook de mogelijkheid om zich uit te drukken.