Meeldauw

Als je meeldauw in een droom ziet, droom dus geeft de afgedankte emoties, die u vermijden om te confronteren. Misschien moet je stoppen met het verwerpen van deze kwesties en draaien ze.