Pijn, verdriet, verdriet, kwelling, verdriet, zorgen

Om deze droom beter te begrijpen, lees ook de interpretaties van rouw.