Ontsporing

Om te dromen dat een ontspoorde trein symboliseert een tegenslag in de richting van een lange termijn doel of doel.