Luit

Als je de luit in een droom speelt, dan duidt zo’n droom op het lot en de onschuld.