Klimaat

Dromen van tijd symboliseert je emotionele gesymstaat. Het kan ook vertegenwoordigen de voorwaarden van uw wakende leven en hoe positief of negatief een situatie die je voelt. Stormachtig of winderig weer impliceert conflicten, agressie of ernstige verstoringen. Regen en hagel symboliseert depressie, verdriet of teleurstelling. Regenbogen vertegenwoordigen harmonisatie van een bepaald gebied van je leven. Zonlicht weerspiegelt optimisme of mentale helderheid. De droom met zeer koud weer symboliseert de omstandigheden in je leven die verschrikkelijk of ondraaglijk aanvoelen. Het kan ook de vertegenwoordiging van isolement of eenzaamheid zijn. Emotionele terughoudendheid. Onaangename dingen. Het gevoel dat een situatie oneerlijk is vijandig tegenover je gevoelens. De droom over warm weer kan ontvankelijkheid, gemak, normaliteit vertegenwoordigen. Het gevoel dat er niets mis is of dat de omstandigheden veilig zijn. Ik voel me op zijn gemak. De droom van warm weer symboliseert maximale, vermoeidheid of het gevoel dat een situatie is te veel. Het kan ook de weergave van hoe gevaarlijk je een situatie de hele tijd te vinden. De droom over het lezen van een tijdverslag symboliseert uw voorbereiding om een beslissing te nemen. Onze omstandigheden voelen of kijken of de tijd rijp is om een kans te hebben. De droom van de mogelijkheid om het klimaat te veranderen symboliseert uw vermogen om bepaalde emoties te transformeren binnen en buiten. U voorwaarden manipuleren of hoe ontvankelijk anderen zijn. Maak andere mensen het gevoel alsof je wilt of behandelen u hoe u wilt.